Společnost DuProMont s.r.o. vznikla přirozeným vývojem spolupráce osob zabývajících se výstavbou, montáží a demontáží lešení, ostatními lešenářskými pracemi a výškovými pracemi (sanace skal, opravy mostů, vysílačů, stožárů apod.). Oba majitelé Tomáš Procházka a Miroslav Dušovský mají dlouhodobé zkušenosti a praxi v dané oblasti. Odběrateli jejich prací byly a jsou jednak významné společnosti v ČR, tak i v minulosti průmyslové firmy v Holandsku a Německu.

Hlavní snahou je především vyjít vstříc požadavkům investora, za předpokladu dodržení všech podmínek nejen bezpečnostních, ale také ergonomických a funkčních.

Od zahájení činnosti se firma soustředí na trvalé dodržování kvality a profesionality prováděných prací. Montáž lešení zajišťuje z větší části vlastními zaměstnanci a částečně spolupracujícími subdodavateli. Zavedla systém na proškolování zaměstnanců a dobrou spolupráci s kontrolními či státními úřady, čímž dosahuje trvalých standardů kvality prováděných prací.

Zaměstnává profesionální lešenáře, horolezce, stavební pracovníky a spolupracuje s několika firmami na živnostenské oprávnění. Pracovníci jsou držiteli „Průkazu lešenáře“ a byli řádně vyškoleni ve smyslu požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Servis zahrnuje zaměření stavby, cenovou nabídku zdarma, dovoz lešení na místo, montáž lešení včetně pomocných prvků, průběžnou kontrolu, demontáž lešení a odvoz. Díky širokému spektru řemesel je firma schopna montovat konstrukce na těžko dostupných místech, ve výškách, případně při nedostupnosti montáže lešení vyřešit daný problém pomocí horolezecké techniky. Společnost vlastní osvědčení „Odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“ ve smyslu NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES.

Zákazníkům se snaží zajistit plný servis, okamžité jednání, flexibilitu, slušné ceny a bezproblémové fungování staveb.

Majitelé věří, že vás ucelená a široká nabídka služeb osloví a v případě zájmu je budete kontaktovat na uvedených telefonních číslech či mailové adrese. Rádi vyslechnou vaše požadavky a problémy, které k vaší spokojenosti odborně a bez prodlení vyřeší.

 

Tomáš Procházka a Miroslav Dušovský,
jednatelé společnosti