Unavuje Vás stále platit přemrštěné ceny za práce ve výškách a přijímat velmi špatné služby na oplátku?

Nás ano! A právě proto věříme, že můžeme nabídnout spolehlivé a flexibilní služby za více konkurenceschopnou cenu.

Naše mnohaleté zkušenosti ve stavebnictví a stavebním průmyslu, se ukazují jako velmi cenné jak pro nás, tak i pro naše zákazníky. Víme, co je třeba a naše výsledky dokážeme vždy dotáhnout nad očekávání klientů. DuProMont s.r.o není jen další společností z mnoha. Všichni naši zaměstnanci jsou odborně proškoleni a 100% vášnivý do své práce, která jim nečiní problém.

Naše služby jsme shrnuli pod jednotnou zkratku VIS, která znázorňuje tzv. ,,Výškový Integrovaný Servis“ nebo chcete-li ,,Výškové Integrované Služby“. Tyto služby se skládají z veškeré práce ve výškách, hloubkách včetně použití horolezecké techniky a většinou jsou nejefektivnější, nejlevnější a nejrychlejší variantou.

VIS – Výškové Integrované Služby:

Vysokotlaké mytí:

Jedná se především o mytí střech z běžně používaných materiálů. Avšak nejlepších efektů dosahujeme na střechách z pálených tašek v kombinaci s nanopenetračním postřikem, kdy střecha (původně zašedlá, porostlá mechem) získá opět jednu barvu a zdravý lesk. Možností je i mytí dalších povrchů jako jsou např. dlažby nebo, fasády.

Nátěry a malby:

Podle požadavků provádíme nátěry konstrukcí, střech, klempířských prvků, fasád a velkoplošné výmalby pomocí stříkací jednotky, bezpečnostní zóny a šrafování.

Montážní a instalační práce:

Především na málo, nebo špatně přístupných místech instalujeme zámečnické prvky - konzole, držáky, ale také klempířské prvky jako jsou okapové žlaby, svody nebo objímky. Dle potřeb jsme schopni instalace reklam a osvětlení.

Zednické práce:

Provádíme opravy a vyspravení komínů a to včetně prvků statického zajištění (spony). Drobné opravy fasád i zateplení (díry od ptactva atd), oklepání odpouklých omítek hrozících pádem nebo výspravy zasažených míst dle dohody. Nabízíme také opravy říms, štukování, armovací tkaniny a stěrky, včetně interiérových prací.

Sanace:

Dle potřeb opravíme sanace dřevěných konstrukcí, půdy, roubení, ochranné nátěry a nástřiky. Čištění a výspravy studní nebo sanace skalních masivů, gabiony a opěrné zdi.

Demoliční práce:

Ruční demolice bez použití těžké techniky, komíny, střechy, dřevěné a ocelové konstrukce.

Veškeré práce jsou prováděny zkušenými pracovníky s mnohaletou praxí v oboru.Specialisté na výšky a hloubky jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky a absolvovali školení a ověření znalostí ve smyslu NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES .